• Betlejemskie Światło Pokoju

     • Harcerze i harcerki z Hufca ZHP Uroczysko Konstancin z naszej szkoły we wtorek 14 grudnia 2021 przekażą Betlejemskie Światło Pokoju pod hasłem „Światło Nadziei” na ręce pani dyrektor Anieli Trefoń.

      Harcerki i harcerze ZHP pragną podzielić się Światłem ze Wszystkimi. Niosą lampiony ze Światłem do parafii, szkół, szpitali, urzędów i domów, dzielą się radosną nowiną i krzewią największe uniwersalne wartości braterstwa i pokoju.

      Motywem przewodnim w tym roku jest Nadzieja. Nadzieja, która między innymi dodaje sił, chroni przed rozpaczą i beznadziejnością, inspiruje do walki z własnymi ułomnościami i słabościami, jest źródłem motywacji w podejmowaniu nowych zadań.  

      Każdy kto chciałby pobrać Światło Nadziei i zabrać je do domu, będzie miał taką możliwość we wtorek po godzinie 12. Przed głównym wejściem naszej szkoły będą wystawione dwa lampiony, z których można pobrać Światło.

      Trzeba tylko przynieść swój lampion lub słoiczek ze świecą i po skończonych lekcjach można odpalić płomień. Bardzo proszę o ostrożność, by Światło nie zagasło oraz zachowanie zasad bezpieczeństwa.

       

      Żródło: https://swiatlo.zhp.pl/

     • TERMINARZ KLASYFIKACJI

     • KLASYFIKACJA ŚRÓDROCZNA - ROK SZKOLNY 2021/2022

       

      TERMINARZ

       

      • 22 grudnia - POWIADOMIENIE  uczniów i rodziców o przewidywanych ocenach niedostatecznych   tzw. ZAGROŻENIA  oraz przewidywanych nagannych ocenach  zachowania wraz z materiałem do zaliczenia (klasy 4-8)

       

      • do 14 stycznia  - OCENY PRZEWIDYWANE

      (nauczyciele klas 4-8 podają uczniom oraz zapisują w dzienniku lekcyjnym – Librus)

       

      • 17 stycznia –  24 stycznia  -  CZAS  NA  POPRAWĘ  

       

      • 25 stycznia do godz. 14:00  -  złożenie statystyki klasyfikacyjnej – wszyscy wychowawcy (druk)

       

      • 27 stycznia  godz. 16:30  - RADA KLASYFIKACYJNA I ZATWIERDZAJĄCA KLASYFIKACJĘ

       

       

      UWAGA !

      ZACHOWANIE UCZNIÓW OCENIA  WYCHOWAWCA  KLASY  PO  ZASIĘGNIĘCIU  OPINII:

      1. rady pedagogicznej – szczególnie zespołu klasowego  (na piśmie – karty oceny z zachowania)
      2. uczniów danej klasy (dyskusja w klasie – potwierdzona odpowiednim zapisem w dzienniku)
      3. zainteresowanego ucznia

                 oraz wspomagając się systemem punktowym.

    • GRATULACJE!!!
     • GRATULACJE!!!

     •  W  konkursie plastycznym "SOLARIS"  organizowanym przez Państwowe Ognisko Artystyczne "Nowolipki" pod patronatem Muzeum Sztuki Nowoczesnej wyróżnienia z udziałem w wystawie otrzymali Jakub Włodarczyk kl.Va, Hubert Potrzebski kl.VIIa.

      Gratulujemy!

      W VI konkursie wojewódzkim "Jesienne klimaty - w deszczu" organizowanym przez Młodzieżowy Dom Kultury w Warszawie laureatką została Polina Warecha kl.IIa

      Gratulujemy!

    • Zebranie 25 listopada
     • Zebranie 25 listopada

     • W związku z sytuacją epidemiczną i stale wzrastającą liczbą zachorowań, zaplanowane na 25 listopada2021 r., zebranie rodziców uczniów z klas 1-3 odbędzie się w formule indywidualnych spotkań w szkole. Wszyscy rodzice zainteresowani spotkaniami indywidualnymi - proszeni są o wiadomość (w dzienniku Librus) do nauczyciela, z którym chcą się spotkać w czwartek, a zwrotnie otrzymają godzinę spotkania, zależną od ilości zapisanych rodziców. Spotkania rozpoczną się o godzinie 17:00.

    • Zebranie 18 listopada
     • Zebranie 18 listopada

     • W związku z sytuacją epidemiczną i stale wzrastającą liczbą zachorowań, zaplanowane na 18 listopada2021 r., zebranie rodziców uczniów z klas 4-8   odbędzie się w formule indywidualnych spotkań w szkole. Wszyscy rodzice zainteresowani spotkaniami indywidualnymi - proszeni są o wiadomość (w dzienniku Librus) do nauczyciela, z którym chcą się spotkać w czwartek, a zwrotnie otrzymają godzinę spotkania, zależną   od   ilości zapisanych   rodziców.   Spotkania   rozpoczną   się   o   godzinie   17:00.

  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa nr 104 im. Macieja Rataja
   • tel./fax: (22) 648-49-35
   • ul. Przyczółkowa 27 02-968 Warszawa Poland
   • Agata Tkaczyk e-mail: dyrektor@zsp3wilanow.pl spotkania dyrektora z rodzicami - po wcześniejszym umówieniu
   • Iwona Perzanowska e-mail: wicedyrektor@zsp3wilanow.pl
   • Izabela Perkowska - sekretarz SP104 Agata Orłowska-Bielińska - sekretarka SP104
   • poniedziałek - piątek 8:00 - 16:00
   • Urszula Banasiak
   • Barbara Stanios
  • Logowanie