• ROBIMY TRZECIĄ PACZKĘ!

     • To nieprawdopodobne co się dzieje!

      Wybraliśmy trzecią rodzinę!


      https://www.szlachetnapaczka.pl/wybor-rodziny/lista-rodzin/112

      Dziękujemy wszystkim indywidualnym darczyńcom, których gesty pozwalają nam na wykorzystanie funduszy zebranych na koncie RR na uszczęśliwienie kolejnej Rodziny!

      Mamy bardzo mało czasu, ale damy radę!

      Jeśli ktoś jeszcze chciałby pomóc - dary można składać do czwartku do godziny 15.00.

      Potrzebujemy jeszcze długoterminowych produktów spożywczych, artykułów chemicznych, środków do dezynfekcji oraz kartonowych pudeł do pakowania.

      Skrzydła rosną, gdy doświadcza się takich cudów...
      Ogromnie za wszystko dziękujemy.

      Rada Rodziców i opiekunowie SKW

    • KONKURS
     • KONKURS

     • REGULAMIN KONKURSU ŚWIĄTECZNEGO ON-LINE

      „RODZINNY STROIK BOŻONARODZENIOWY”

       

       

      I. ORGANIZATOR KONKURSU

      1. Organizatorem konkursu jest Przedszkole nr 223 „Skarby Powsina” ul. Przyczółkowa 27,
       02-968 Warszawa.
      2. Osobą odpowiedzialną za realizację konkursu jest Pani Iwona Rogowska - nauczyciel ZSP3.

       

      II. CELE KONKURSU:

      • propagowanie tradycji związanych ze świętami Bożego Narodzenia,
      • zachęcanie do kreatywnego spędzania wolnego czasu oraz zacieśniania więzi rodzinnych,
      • promowanie aktywności twórczej,
      • rozwijanie i kształtowanie wyobraźni plastycznej dzieci,
      • wdrażanie do dbałości o estetykę pracy,
      •  kształtowanie uczciwego współzawodnictwa,

       

      III. UCZESTNICY KONKURSU

      Konkurs skierowany do wszystkich przedszkolaków P223 i oddziału przedszkolnego SP104 oraz ich rodzin.

       

      IV. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA PRAC

      1. Zdjęcia wykonanej pracy należy przesłać drogą mailową do Pani Iwony Rogowskiej (iwonarogowska@zsp3wilanow.pl) do dnia 14.12.2020 r.
      2. Praca musi być opatrzona metryczką zawierającą imiona i nazwiska autorów oraz zgodą na przetwarzanie danych osobowych.

       

      V. OCENA PRAC

      1. Oceny prac konkursowych dokona powołana przez organizatora Komisja Konkursowa.
      2. Prace będą oceniane pod względem:
      • zaangażowania i aktywności najmłodszych,
      • pomysłowości,
      • ogólnego wrażenie artystycznego, oryginalności pomysłu,
      • walorów plastycznych (kompozycja, kolorystyka, dodatki),
      • doboru i wykorzystania materiałów,
      • oryginalności formy,
      • zgodności z tematem konkursu,
      • estetyki pracy.

       

      VI. WARUNKI UCZESTNICTWA

      • udział w konkursie jest dobrowolny i bezpłatny,
      • warunkiem uczestnictwa w konkursie jest  czytelnie wypełniona metryczka dołączona do stroika zawierająca  tytuł konkursu, imię i nazwisko autora pracy, grupę oraz wypełnione oświadczenie przez rodzica/opiekuna,
      • zdjęcia wykonanego stroika  należy wysłać  do 14.12.2014 r. do pani Iwony Rogowskiej (mile widziane również fotorelacje z wykonywania pracy),
      • zdjęcia stroików dostarczone po terminie nie będą brały udziału w konkursie,
      • technika wykonania stroika:
       • stroik należy wykonać w formie przestrzennej
       • materiał, technlogia i rozmiar stroika są dowolne
      • przystąpienie uczestnika do konkursu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu,
      • o sprawach nieujętych w regulaminie decyduje organizator.

       

      VII. WYNIKI I NAGRODY

       

      1. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej  ZSP3 w dniu  21.12.2020 r.

      2. W konkursie przewidziano nagrody, które z uwagi na sytuację epidemiczną zostaną przekazane  uczestnikom indywidualnie.

      3. Zdjęcia prac konkursowych zostaną opublikowane na stronie internetowej ZSP3,
      w zakładce PRZEDSZKOLE.

       

     • Zima w Mieście 2021

     • Już od 7 grudnia 2020 r. od godziny 12.00 rozpoczynamy zapisy do Warszawskiej Akcji „Zima w Mieście” 2021.

      W okresie ferii warszawscy uczniowie oraz dzieci mieszkające na stałe w stolicy będą mieli zapewnioną opiekę oraz zajęcia dostosowane do obecnie panującej sytuacji epidemicznej.

      Jak się zapisać?

      Zapisy na „Zimę w Mieście” 2021 w elektronicznym systemie rozpoczną się 7 grudnia od godziny 12.00
      i potrwają do 11 grudnia do godziny 00.00. Przed wypełnieniem karty kwalifikacyjnej proszę zapoznać się
      z zasadami oraz harmonogramem zapisów.

      Zapisywać się można pod adresem https://warszawa-zimawmiescie.pzo.edu.pl

      Rodzice dzieci rejestrują się w systemie za pomocą numeru PESEL dziecka, następnie samodzielnie tworzą hasło. Po wprowadzeniu do systemu podstawowych informacji i wyborze turnusów feryjnych, należy wskazać preferowane szkoły. Można wybrać dowolną liczbę szkół na każdy z 2 jednotygodniowych turnusów, które trwają od poniedziałku do piątku.

      Informację o zakwalifikowaniu można uzyskać w elektronicznym systemie zgłoszeń po zalogowaniu się pod adresem: https://warszawa-zimawmiescie.pzo.edu.pl od 16 grudnia 2020 r. od godziny 12.00.

      Kolejnym krokiem jest dokonanie opłaty za wyżywienie i opiekę. Od 16 grudnia od godz. 12.00 do 18 grudnia do godz. 15.00 należy złożyć potwierdzenie dokonania opłat lub zaświadczenie o zwolnieniu z opłat wraz
      z wydrukiem karty kwalifikacyjnej i załącznikami w każdej ze szkół, do której dziecko zostało zakwalifikowane. Ostateczną decyzję o przyjęciu dziecka podejmuje organizator wypoczynku.

      Feryjne Placówki Edukacyjne

      Podobnie jak w minionych latach FPE będą działać przez pięć dni w tygodniu w godzinach od 7.00-8.00
      do 16.00-17.00, zapewniając opiekę uczniom warszawskich szkół oraz dzieciom mieszkającym na stałe
      w Warszawie.

      Udział we wszystkich zajęciach jest bezpłatny. Rodzice wnoszą opłaty za posiłki oraz opiekę w Feryjnych Placówkach Edukacyjnych. Opłata wynosi 10 zł dziennie za dwa posiłki (w tym jeden ciepły) oraz 10 zł dziennie za opiekę. Uczniowie, którzy w ciągu roku szkolnego korzystają ze zwolnienia z opłat za obiady na mocy decyzji OPS lub dyrektora szkoły, są zwolnieni z opłat za opiekę oraz wyżywienie również podczas wakacji.

      Zasady opieki nad dziećmi podczas ferii

      Feryjne Placówki Edukacyjne będą funkcjonowały zgodnie z aktualnie obowiązującymi wytycznymi Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ministerstwa Zdrowia oraz Głównego Inspektora Sanitarnego. Wprowadza się m.in. ograniczenie do 12-14 uczniów w grupie. Program wypoczynku będzie realizowany na terenie placówki lub w jej najbliższej okolicy, w miejscach zapewniających ograniczony kontakt z osobami trzecimi. Stworzenie bezpiecznych warunków dla wszystkich uczestników jest dla nas priorytetowym zadaniem.

      Wszystkie informacje dotyczące Warszawskiej Akcji „Zima w Mieście” 2021 dostępne są na stronie https://warszawa-zimawmiescie.pzo.edu.pl

      Zapraszamy!

     • ROBIMY DRUGĄ PACZKĘ!

     • Szanowni Państwo,

      Wczoraj dokonaliśmy małego podsumowania.

      Produktów spożywczych sporo, chemicznych troszkę mniej.

      LINK DO AKTUALNEJ TABELI:

      https://docs.google.com/spreadsheets/d/1JEqXLTZWVBQFRDJyKjvpTZiq1Qlg9xcW/edit#gid=1949716178

      Trochę pieniędzy na koncie zostało, więc spojrzeliśmy na stronę internetową Szlachetnej Paczki. Ponad 500 rodzin wciąż czeka na darczyńców.

      Więc…

      WYBRALISMY JESZCZE JEDNĄ RODZINĘ!

      To Pani Anna z dzielnicy Ochota. Samotna, starsza, bardzo schorowana…

      Oto smutna historia Pani Anny:

      https://www.szlachetnapaczka.pl/wybor-rodziny/rodzina/50630/794?context=family_choosen

      Potrzeby Pani Ani, swoją skromnością, bardzo nas wzruszyły.

      Bowiem potrzebuje ona umywalki, by móc się umyć (prysznic potłuczony, ze zbyt wysokim brodzikiem) oraz trochę jedzenia (ryż, kasza, konserwy mięsne, konserwy rybne, płatki owsiane) i artykułów chemicznych (płyn do płukania, płyny czyszczące, płyn do mycia naczyń, płyn do prania zamiast proszku, żele i płyn do dezynfekcji).

      Jako upominek specjalny Pani Anna wymarzyła sobie krem do twarzy...

      Szanowni Państwo, w czwartek pakujemy produkty. Jeśli chcielibyście coś jeszcze donieść, prosimy zróbcie to do godziny 15.00. W tabeli wyszczególnione są rzeczy, który jest mało lub bardzo mało. Tylko ich potrzebujemy. Reszty wystarczy na obdzielenie obu Rodzin.

      Miało nie być naszej Szlachetnej Paczki, a będą dwie!

      Cuda się dzieją!

       

      DZIĘKUJEMY

      Rada Rodziców i opiekunowie Szkolnego Klubu Wolontariatu

       

      Szanowni Państwo, Kochani Uczniowie,

      ogromnie dziękujemy

      wszystkim, którzy już włączyli się w naszą akcję, ale i tym,którzy mają taki zamiar : )

      Prosimy o bieżące sprawdzanie tabeli i wpisywanie deklaracji przed realizacją zamówień, aby nie dublować zakupów.

      LINK DO INTERAKTYWNEJ TABELI:

      https://docs.google.com/spreadsheets/d/1JEqXLTZWVBQFRDJyKjvpTZiq1Qlg9xcW/edit#gid=1949716178

       

      Tabela powoli się zapełnia, a na koncie przywbywa pieniędzy.

      Jeśli tak dalej pódzie - uda nam się zrealizować potrzeby rodziny.

       

      Harmonogram naszej akcji wygląda następująco:

      Kwesta na zakup m.in. pralki wirowej (konto RR) - do 30.11.20     

      Deklaracje indywidualnych darczyńców (tabela) - do 30.11.20      

      Dostarczanie rzeczy przez indywidualnych darczyńców - do 4.12.20

      Zbiórka żywności, chemii, art. szkolnych - do 9.12.20

      Segregacja i pakowanie ozdobne - 10-11.12.20

      Transport paczek do sztabu - 12.12.20

       

      DZIĘKUJEMY!

       

       

       

     • Szlachetna Paczka 2020

     • Drodzy Uczniowie, Rodzice i Nauczyciele,

      już po raz czwarty społeczność ZSP3 przystąpiła do akcji „Szlachetna Paczka”.

      Wybrana przez nas rodzina (kod: MAZ-2929-40575) to pani Dorota (48 lat) i jej dwóch synów: Konrad (11 lat) i Daniel (10 lat) mieszkający w okolicach Prażmowa. Mąż pani Doroty opuścił ją zanim urodziła młodszego syna i wówczas sytuacja materialna rodziny znacznie się pogorszyła. Rodzina mieszka w małym, jednopokojowym mieszkaniu. Nie posiadają nawet łazienki i bieżącej wody…

      Przekazujemy Państwu link, pod którym znajdziecie Państwo opis „naszej” rodziny:

      https://www.szlachetnapaczka.pl/wybor-rodziny/rodzina/40575/899

      oraz tabelę, gdzie można zadeklarować, którą z większych potrzeb jesteście Państwo w stanie zrealizować:

      https://docs.google.com/spreadsheets/d/1JEqXLTZWVBQFRDJyKjvpTZiq1Qlg9xcW/edit#gid=1949716178

      Potrzeby mogą być realizowane również w podgrupach, klasach itp. Zaproponowaliśmy przydział produktów klasom (by uniknąć nadmiaru produktów z jednej kategorii), ale oczywiście to tylko sugestia.

      Link będzie też dostępny na stronie internetowej ZSP3.

      W tym roku wolontariusze nie mogą zbierać pieniędzy do puszek, więc bardzo Państwa prosimy o wpłaty na konto Rady Rodziców ZSP3 (82 1240 1109 1111 0010 4227 5166) z dopiskiem SZLACHETNA PACZKA.

      Ze składek zostaną zakupione sprzęty gospodarstwa domowego, odzież, obuwie i upominki specjalne.

      Produkty prosimy zostawić w wiatrołapie w wejściu do szkoły, pracownicy będą je sukcesywnie przenosić do budynku.

      W ten wyjątkowy czas jesteśmy zamknięci w domach, ale wierzymy, że serca społeczności ZSP3 pozostają otwarte.

       

      Bardzo liczymy na Państwa wsparcie

      Rada Rodziców oraz opiekunowie Szkolnego Klubu Wolontariatu

    • Nauka zdalna
     • Nauka zdalna


     • ZASADY ORGANIZACJI PRACY
      ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO NR 3 W WARSZAWIE,

      Szkoły Podstawowej nr 104 im. Macieja Rataja
      Z WYKORZYSTANIEM METOD I TECHNIK KSZTAŁCENIA NA ODLEGŁOŚĆ W OKRESIE CZASOWEGO OGRANICZENIA FUNKCJONOWANIA W ZWIĄZKU Z ZAPOBIEGANIEM,

      PRZECIWDZIAŁANIEM I ZWALCZANIEM COVID-19.

      ZSP3_zasady_1-8.pdf​​​​​​​

    • ZEBRANIE Z RODZICAMI
     • ZEBRANIE Z RODZICAMI

     • Zapraszamy Rodziców przedszkolaków na zebranie organizacyjne 03.09.2020r. ( czwartek) o godz. 18:00.

      Zebrania odbędą się:

      • Rodzice z gr. „Źyrafki”       -  sala nr.23                  – wchodzą wejściem P223,
      • Rodzice z gr. ”Kangurki”   -  sala  gimnastyczna    – wchodzą wejściem przy sali gimnastycznej,
      • Rodzice z gr. „ Starszaki”  - dolny hol w szkole      - wchodzą wejściem przez szatnię szkolną,
      • Rodzice z gr. „Zerówka”    - w stołówce szkolnej    - wchodzą wejściem głównym ZSP3.
      •  
     • PROCEDURY

     • PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA

      obowiązujące na terenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3 (ZSP3)

      od 01 września 2020 r.

      w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 wśród uczniów, rodziców i pracowników szkoły


      proceduraZSP3_covid19_03.pdf

     • LATO W MIEŚCIE

     • LATO W MIEŚCIE w ZSP3 odbędzie się w terminie:
      10.08.2020 - do 28.08.2020
      1. Turnus: 10.08.20 - 14.08.2020
      2. Turnus: 17.08.20 - 21.08.2020
      3. Turnus: 24.08.20 - 28.08.2020

      Godziny zajęć: 7.30 - 16.30

      Zapraszamy!

     • 26 czerwca 2020 r.

     • Kochani Uczniowie, Drodzy Nauczyciele i Rodzice,

      mija kolejny rok szkolny, ale żegnamy go w niecodzienny sposób.

      12 marca wszyscy znaleźliśmy się w nowej szkolnej rzeczywistości - bez przygotowania, bez planu, bez doświadczenia.

      Wspólnie uczyliśmy się zdalnej pracy. Staraliśmy się dać z siebie to, co najlepsze. I choć popełnialiśmy błędy - daliśmy radę.

      Dziś - bogatsi o nowe, niełatwe doświadczenia - kończymy rok szkolny z myślą, że każda część naszej społeczności jest niezbędnym trybikiem, bez której maszyna ZSP3 nie mogłaby działać.

      Dziękuję za ogromny wkład pracy i zaangażowanie.

      Życzę udanych wakacji.

      Aniela Trefoń

     • LATO W MIEŚCIE

     • Od poniedziałku, 8 czerwca, ruszyły  zapisy na Warszawską Akcję „Lato w Mieście”. W okresie wakacji warszawscy uczniowie oraz dzieci mieszkające w stolicy będą mieli zapewnioną opiekę oraz zajęcia dostosowane do obecnie panującej sytuacji epidemicznej.

      - Ze względu na epidemię i obowiązujące ograniczenia będzie to edycja inna od pozostałych. Zapewnimy jednak maksimum bezpieczeństwa wszystkim uczestnikom. To nasz absolutny priorytet. Przygotowania trwały przez cały czas, ale bardzo długo czekaliśmy na informacje czy będzie można zorganizować półkolonie i na szczegółowe wytyczne sanitarne – mówi Renata Kaznowska, zastępca prezydenta m.st. Warszawy.

      Podczas 9 jednotygodniowych turnusów w Feryjnych Placówkach Edukacyjnych (szkoły które prowadzą turnusy w ramach akcji „Lato w mieście”) na dzieci czeka w tym roku ponad 35 tysięcy wolnych miejsc. Ze względu na wytyczne sanitarne grupy będą liczyły tylko 12-14 uczestników.

      Jak się zapisać?

      Zapisy na „Lato w Mieście” 2020 rozpoczną się 8 czerwca i potrwają do 14 czerwca. Zapisywać się można pod adresem https://warszawa-latowmiescie.pzo.edu.pl.

      Rodzice dzieci rejestrują się w systemie za pomocą numeru PESEL dziecka, następnie samodzielnie tworzą hasło. Po wprowadzeniu do systemu podstawowych informacji i wyborze turnusów wakacyjnych, należy wskazać preferowane szkoły (od najbardziej do najmniej preferowanej). Można wybrać dowolną liczbę szkół na każdy z 9 jednotygodniowych turnusów, który trwa od poniedziałku do piątku.

      Listy zakwalifikowanych dzieci zostaną opublikowane 16 czerwca o godzinie 13.00.

      Kolejnym krokiem jest dokonanie opłaty za wyżywienie i opiekę. Od 16 czerwca od godz. 14.00 do 19 czerwca do godz. 16.00 należy złożyć potwierdzenie dokonania opłat lub zaświadczenie o zwolnieniu z opłat wraz z wydrukiem karty kwalifikacyjnej i załącznikami (do pobrania z systemu) w każdej ze szkół, do której dziecko zostało zakwalifikowane. Ostateczną decyzję o przyjęciu dziecka podejmuje organizator wypoczynku.

      Przed wypełnieniem karty kwalifikacyjnej należy zapoznać się z zasadami oraz harmonogramem zapisów, które dostępne są m.in. na stronie Biura Edukacji.

      Feryjne Placówki Edukacyjne

      Podobnie jak w minionych latach FPE będą działać przez pięć dni w tygodniu w godzinach od 7.00-8.00 do 16.00-17.00, zapewniając opiekę uczniom warszawskich szkół oraz dzieciom mieszkającym w Warszawie.

      Udział we wszystkich zajęciach jest bezpłatny. Rodzice wnoszą opłaty za posiłki oraz opiekę w Feryjnych Punktach Edukacyjnych. Opłata wynosi 10 zł dziennie za dwa posiłki (w tym jeden ciepły) oraz 10 zł dziennie za opiekę. Uczniowie, którzy w ciągu roku szkolnego korzystają ze zwolnienia z opłat za obiady na mocy decyzji OPS lub dyrektora szkoły, są zwolnieni z opłat za opiekę oraz wyżywienie również podczas wakacji.

      Zasady opieki nad dziećmi podczas wakacji

      Feryjne Placówki Edukacyjne będą organizowane m.in. zgodnie z  wytycznymi GIS, MZ i MEN dla organizatorów wypoczynku. Wprowadza się ograniczenie do 12-14 uczniów w grupie.

      Do placówek nie mogą przychodzić dzieci, jeśli w ich domu jest osoba chora lub przebywająca na kwarantannie. Dzieci nie zostaną przyjęte, jeśli mają podwyższoną temperaturę ciała (powyżej 37,5°C) lub pracownik zaobserwuje u nich katar, kaszel lub kichanie. Uczestników przyprowadzają i odprowadzają tylko osoby zdrowe. Przed rozpoczęciem każdego turnusu rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są do wypełnienia ankiety epidemiologicznej oraz wyrażenia zgody na pomiar temperatury ciała dziecka.

      Program wypoczynku będzie realizowany na terenie placówki lub w jej najbliższej okolicy, w miejscach zapewniających ograniczony kontakt z osobami trzecimi.

  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa nr 104 im. Macieja Rataja
   • tel./fax: (22) 648-49-35
   • ul. Przyczółkowa 27 02-968 Warszawa Poland
   • Agata Tkaczyk e-mail: dyrektor@zsp3wilanow.pl spotkania dyrektora z rodzicami - po wcześniejszym umówieniu
   • Iwona Perzanowska e-mail: wicedyrektor@zsp3wilanow.pl
   • Izabela Perkowska - sekretarz SP104 Agata Orłowska-Bielińska - sekretarka SP104
   • poniedziałek - piątek 8:00 - 16:00
   • Urszula Banasiak
   • Barbara Stanios
  • Logowanie