• Opłaty

    •  

     Zgodnie z Zarządzeniem nr 1302/2017 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 3 sierpnia 2017 r. w sprawie ustalenia warunków korzystania ze stołówek w przedszkolach i szkołach m.st. Warszawy oraz upoważnienia dyrektorów szkół i przedszkolu do zwolnienia z opłat za posiłki wskazane są terminy wnoszenia opłat:

     § 4.3.Opłaty ustalone na podstawie ust. 1 i 2 (dotyczy przedszkoli i szkół podstawowych) wnosi się w okresach miesięcznych, z góry do ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w których następuje korzystanie z posiłków...  

      

     Na wniosek Rady Rodziców ostatecznym dniem do wnoszenia opłat za żywienie jest 10. dzień każdego miesiąca.

     CENA ZA OBIAD Z DESEREM OD DNIA 01.09.2023 WYNOSI 11 ZŁ.

      

     KWOTA DO ZAPŁATY ZA MIESIĄC STYCZEŃ WYNOSI 132,00 ZŁ.

     12 DNI X 11,00 ZŁ = 132,00 ZŁ

      

     NUMER RACHUNKU BANKOWEGO DO DOKONYWANIA OPŁAT:
     20 1030 1508 0000 0005 5036 0055

      

     Zgłoszenie nieobecności dziecka - do godz. 9.00 

     - telefonicznie - (22) 648 49 35 wew. 203

     - mailowo - barbarastanios@zsp3wilanow.pl

     Adres mailowy przeznaczony do spraw związanych z płatnościami: oplaty@zsp3wilanow.pl

     UWAGA!!!

     W przypadku nieterminowych wpłat placówka ma prawo do naliczenia odsetek ustawowych
     z tytułu opóźnienia.


       

  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa nr 104 im. Macieja Rataja
   • tel./fax: (22) 648-49-35
   • ul. Przyczółkowa 27 02-968 Warszawa Poland
   • Agata Tkaczyk e-mail: dyrektor@zsp3wilanow.pl spotkania dyrektora z rodzicami - po wcześniejszym umówieniu
   • Iwona Perzanowska e-mail: wicedyrektor@zsp3wilanow.pl
   • Izabela Perkowska - sekretarz SP104 Agata Orłowska-Bielińska - sekretarka SP104
   • poniedziałek - piątek 8:00 - 16:00
   • Urszula Banasiak
   • Barbara Stanios
  • Logowanie