• Witam na mojej stronie!

    • Jestem nauczycielem wychowania fizycznego. Ukończyłem Akadamię Wychowania Fizycznego w Warszawie w 1991 roku. Ponadto jestem instruktorem koszykówki, siatkówki, pływania i korfball-u (korfball to dyscyplina sportu drużynowego, wywodząca się z klasycznej koszykówki). Jestem miłośnikiem badmintona, który nie tylko z pasją uprawiam, ale także propaguję wśród młodzieży na zajęciach Szkolnego Klubu Sportowego w ZSP3 (SKS) .

     Sportem pasjonuję się od dzieciństwa. Byłem członkiem sekcji pływania Pałacu Młodzieży w Warszawie (Palac Młodzieży znajduje się w budynku Pałacu Kultury i Nauki) oraz trampkarzem w klubie Legia Warszawa (trampkarze w piłce nożnej to grupa młodzieżowa składająca się z zawodników do 15. roku życia).

     Obecnie w naszej placówce propaguję ideę zdrowia przez sport, który uprawiany jest od przedszkola. Cel jaki sobie postawiliśmy z Panią Dyrektor i Radą Pedagogiczną to wszechstronny i harmonijny rozwój naszych uczniów i wychowanków, m. in. przez uświadomienie im konieczności dbania o zdrowie i bezpieczeństwo oraz rozbudzenie potrzeby aktywności fizycznej.

      

     ______________________________________________________________________________________________________________

      

     PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 104:

     Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który spełnia wszystkie wymagania dotyczące oceny bardzo dobrej oraz:

     1. systematycznie bierze udział w zajęciach pozalekcyjnych i zawodach sportowych;
     2. bierze udział w szkolnych konkursach wychowania fizycznego;
     3. bierze udział i godnie reprezentuje szkołę w zawodach międzyszkolnych, uzyskuje znaczące wyniki;
     4. wykazuje szczególne zainteresowania sportem.

     Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:

     1. jest zawsze przygotowany do lekcji tzn. posiada strój sportowy odpowiedni do miejsca zajęć i warunków atmosferycznych
        (boisko, sala gimnastyczna i korytarz szkolny);
     2. przestrzega zasad bezpieczeństwa i higieny;
     3. odznacza się nienagannym zachowaniem i kulturą osobistą;
     4. nie opuszcza zajęć lekcyjnych bez uzasadnienia i nie spóźnia się na zbiórkę;
     5. wykazuje duże zainteresowanie i inicjatywę na lekcji oraz pomaga w organizacji zawodów i konkursów sportowych;
     6. przestrzega obowiązujące normy i przepisy oraz podporządkowuje się ustalonym regułom postępowania (zasady "fair play",
         znajomość przepisów i zasad współdziałania);
     7. osiąga bardzo dobre wyniki z wymaganych sprawności, umiejętności i wiadomości (wg załączonych tabel).

     Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania zawarte w pkt. 2-6 dotyczących oceny bardzo dobrej oraz:

     1. osiąga dobre wyniki z wymaganych sprawności, umiejętności i wiadomości (wg załączonych tabel);
     2. nie bierze udziału w lekcji z powodu braku stroju sportowego nie więcej niż 3 razy w semestrze.

     Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który:

     1. osiąga dostateczne wyniki z wymaganych sprawności, umiejętności i wiadomości (wg załączonych tabel);
     2. przestrzega zasad bezpieczeństwa i higieny;
     3. nie bierze udziału w lekcji z powodu braku stroju sportowego nie więcej niż 3 razy w semestrze.

     Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który:

     1. nie zawsze jest przygotowany do lekcji;
     2. spóźnia się na zbiórkę i opuszcza zajęcia bez usprawiedliwienia;
     3. w stopniu co najmniej minimalnym osiąga wymagane umiejętności, sprawności i wiadomości (wg załączonych tabel).

     Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który:

     1. przychodzi nie przygotowany do lekcji;
     2. nie wykonuje poleceń nauczyciela;
     3. opuszcza zajęcia bez usprawiedliwienia i spóźnia się na zbiórki;
     4. nie osiąga wymaganych umiejętności, sprawności i wiadomości (wg załączonych tabel).

     UWAGA!

     Przy ustalaniu oceny w szczególności jest brany pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki zajęć wychowania fizycznego.

     NORMY_I_OCENY_SP104.pdf

      

      

      

      

    • brak danych
    • Kontakty

      • Sala
      • E-mail
      • Telefon
  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa nr 104 im. Macieja Rataja
   • tel./fax: (22) 648-49-35
   • ul. Przyczółkowa 27 02-968 Warszawa Poland
   • Agata Tkaczyk e-mail: dyrektor@zsp3wilanow.pl spotkania dyrektora z rodzicami - po wcześniejszym umówieniu
   • Iwona Perzanowska e-mail: wicedyrektor@zsp3wilanow.pl
   • Izabela Perkowska - sekretarz SP104 Agata Orłowska-Bielińska - sekretarka SP104
   • poniedziałek - piątek 8:00 - 16:00
   • Urszula Banasiak
   • Barbara Stanios
  • Logowanie