• Opłaty

    • ZGODNIE Z ZARZĄDZENIEM NR 1302/2017 PREZYDENTA M.ST. WARSZAWY Z DNIA 3 SIERPNIA 2017 R. W SPRAWIE USTALENIA WARUNKÓW KORZYSTANIA ZE STOŁÓWEK W PRZEDSZKOLACH I SZKOŁACH M.ST. WARSZAWY ORAZ UPOWAŻNIENIA DYREKTORÓW SZKÓŁ I PRZEDSZKOLU DO ZWOLNIENIA Z OPŁAT ZA POSIŁKI WSKAZANE SĄ TERMINY WNOSZENIA OPŁAT:

     § 4.3.Opłaty ustalone na podstawie ust. 1 i 2 (dotyczy przedszkoli i szkół podstawowych) wnosi się w okresach miesięcznych, z góry do ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w których następuje korzystanie z posiłków...  

     Na wniosek Rady Rodziców ostatecznym dniem do wnoszenia opłat za żywienie jest 10. dzień każdego miesiąca.

     DZIENNA STAWKA ŻYWIENIOWA OD DNIA 01.09.2023 WYNOSI 15 ZŁ.

     KWOTA DO ZAPŁATY ZA MIESIĄC STYCZEŃ WYNOSI 330,00 ZŁ 

     22 DNI X 15,00 ZŁ = 330,00 ZŁ

     NUMER RACHUNKU BANKOWEGO DO DOKONYWANIA OPŁAT:
     20 1030 1508 0000 0005 5036 0055

      

     Adres mailowy przeznaczony do spraw związanych z płatnościami: oplaty@zsp3wilanow.pl

     UWAGA!!!

     W przypadku nieterminowych wpłat placówka ma prawo do naliczenia odsetek ustawowych
     z tytułu opóźnienia.

      
      
      
      
  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa nr 104 im. Macieja Rataja
   • tel./fax: (22) 648-49-35
   • ul. Przyczółkowa 27 02-968 Warszawa Poland
   • Agata Tkaczyk e-mail: dyrektor@zsp3wilanow.pl spotkania dyrektora z rodzicami - po wcześniejszym umówieniu
   • Iwona Perzanowska e-mail: wicedyrektor@zsp3wilanow.pl
   • Izabela Perkowska - sekretarz SP104 Agata Orłowska-Bielińska - sekretarka SP104
   • poniedziałek - piątek 8:00 - 16:00
   • Urszula Banasiak
   • Barbara Stanios
  • Logowanie