• Ramowy plan dnia

    • 7:00 - 8:30
     Schodzenie się dzieci.
     Swobodna działalność dzieci. Praca indywidualna w małych zespołach organizowanych przez nauczyciela.
     8:30 - 9:00
     Ćwiczenia poranne, zabawa ruchowa.
     Czynności higieniczno – zdrowotne (przygotowanie do śniadania).
     Kształtowanie postaw prozdrowotnych; trening czynności samoobsługowych.
     9:00 - 9:30
     Śniadanie.
     Doskonalenie umiejętności samodzielnego spożywania posiłków; prawidłowego posługiwania się sztućcami; przyzwyczajanie do zdrowego odżywiania się.
     Czynności higieniczne.
      9:30 - 10:00
     Zajęcia dydaktyczne zgodne z podstawą programową.
     Zajęcia prowadzone z wykorzystaniem różnych form i metod dydaktyczno - wychowawczych, uwzględniające możliwości, zainteresowania i propozycje dzieci.
     Czynności higieniczne.
     10:00 - 10:30
     Swobodna działalność dzieci.
     Podejmowanie przez dzieci różnego rodzaju aktywności zabawowej i twórczej.
     Czynności higieniczne.
     10:30 – 11:00
     Zajęcia dydaktyczne zgodne z podstawą programową.
     Zajęcia prowadzone z wykorzystaniem różnych form i metod dydaktyczno - wychowawczych, uwzględniające możliwości, zainteresowania i propozycje dzieci.
     Czynności higieniczne.
     11:00 – 11:45
     Pobyt na dworze.
     Gry i zabawy w ogrodzie przedszkolnym Obserwacje przyrodnicze. Zabawy badawcze.
     
     11:45 - 12:00
     Czynności higieniczno – zdrowotne (przygotowanie do obiadu).
     Kształtowanie postaw prozdrowotnych; trening czynności samoobsługowych.
     12:00 – 12:30
     Obiad.
     Doskonalenie umiejętności samodzielnego spożywania posiłków, prawidłowego posługiwania się sztućcami, przyzwyczajanie do zdrowego odżywiania się.
     Czynności higieniczne.
     12:30 – 13:00
     Odpoczynek.
     „Chwila z książką” - słuchanie książek czytanych przez nauczyciela lub audiobooków.
     Zajęcia relaksacyjne przy muzyce.
     Czynności higieniczne.
     13:00 - 13:30
     Zajęcia dodatkowe według ustalonego harmonogramu.
     Praca indywidualna i w małych zespołach. Zabawy swobodne podejmowane przez dzieci różnego rodzaju aktywności zabawowej i twórczej. Pobyt na dworze, gry i zabawy o ogrodzie przedszkolnym, obserwacje przyrodnicze, zabawy badawcze.
     Czynności higieniczne.
     13:30 – 14:20
     Swobodna działalność dzieci.
     Podejmowanie przez dzieci różnego rodzaju aktywności zabawowej i twórczej.
     14:20 – 14:30
     Czynności higieniczno – zdrowotne (przygotowanie do podwieczorku).
     Kształtowanie postaw prozdrowotnych; trening czynności samoobsługowych.
     14:30 – 14:50
     Podwieczorek.
     Czynności higieniczne.
     14:50 - 17:00
     Swobodna działalność dzieci.
     Praca indywidualna lub w małych zespołach z uwzględnieniem działań profilaktycznych, stymulujących, kompensacyjnych i korekcyjnych. Gry i zabawy w sali lub w ogrodzie.
     Czynności higieniczne.
     Rozchodzenie się dzieci.

  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa nr 104 im. Macieja Rataja
   • tel./fax: (22) 648-49-35
   • ul. Przyczółkowa 27 02-968 Warszawa Poland
   • Agata Tkaczyk e-mail: dyrektor@zsp3wilanow.pl spotkania dyrektora z rodzicami - po wcześniejszym umówieniu
   • Iwona Perzanowska e-mail: wicedyrektor@zsp3wilanow.pl
   • Izabela Perkowska - sekretarz SP104 Agata Orłowska-Bielińska - sekretarka SP104
   • poniedziałek - piątek 8:00 - 16:00
   • Urszula Banasiak
   • Barbara Stanios
  • Logowanie